Våre Aktiviteter
I Fjell Røde Kors har vi følgende aktiviteter: Hjelepkorps, Besøkstjeneste, Besøkstjeneste 1 til 1, Våketjeneste, og Vennefamilie.


Vi har mulighet til å kunne utvide tilbudet, så ta kontakt med oss, og du har ideer, eller det er en aktivitet du ønsker å starte.

Leder i Fjell Røde Kors Jahn Petter Berentsen hadde gleden av å hedre fem av våre medlemmer

for fantastisk innsats gjennom mange år.


Disse fem har til sammen 150 års aktiv tjeneste i Røde Kors.

Fjell Røde Kors,                                                                           Telefon: 56336980

Postboks 72,                                                                                Web: www.fjellrk.no

5341 Straume                                                                              E-post: post@fjellrk.no


Org. nr: 994196375